18

Nghiệm thu chuyên đề, sáng kiến cải tiến đợt 1 năm 2019

Đăng ngày

        Ngày 17/7/2019 Nhà trường nghiệm thu chuyên đề, sáng kiến cải tiến mô hình thiết bị dạy học tự làm đợt 1 năm 2019.

Nhà trường tổ chức nghiệm thu 02 chuyên đề, 09 sáng kiến cải tiến đợt 1 năm 2019. Qua nghiệm thu Kết quả:

       - Các chuyên đề đã đánh giá được thực trạng và đưa ra được các giải pháp phòng ngừa văn hóa phẩm xấu độc cho học viên, sinh viên và nâng cao hiệu quả hoạt động tự học.

      - Về các sáng kiến gồm có: sáng kiến mô hình thiết bị và sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó có sáng kiến được ứng dụng, triển khai có hiệu quả, mẫu mã, hình thức đẹp. Nổi bật là sáng kiến thiết bị dạy học tự làm: Đồ gá hàn leo, hàn trần, tác giả Dương Ngọc Hợp, giảng viên Khoa Cơ bản - Kỹ thuật cơ sở.

7

Đồng chí Nguyễn Năng Thắng, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo cùng các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu

| Mục tin: Thông tin Khoa học công nghệ | Lượt xem: (130) | Quay lại