TIN TUYỂN SINH

ỨNG DỤNG DÙNG CHUNG

Các ứng dụng thuộc Hệ thông thông tin tích hợp của Học viện      Giao ban trực tuyến
Thư điện tử nội bộ Học viện      Thư điện tử nội bộ
Cơ sở dữ liệu các văn bản, ...      Hệ thông tin chỉ đạo - điều hành
Danh sách các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của các đơn vị trong Học viện      CSDL văn bản, thủ tục hành chính
Phần mềm Báo cáo quân số qua mạng      Phần mềm Quản lý đào tạo
Phần mềm Nhập điểm cho các đối tượng đào tạo      Quản lý Trang bị CNTT
Phần mềm Quản lý Khoa học công nghệ: kê khai tải, lý lịch khoa học, ...      Giám sát mạng và ATTT
Phần mềm Quản lý các CSKT và năng lực các PTN      Thư viện điện tử