THÔNG TIN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

  • Họp thông qua thuyết minh đề tài, sáng kiến, đề cương GTTL năm 2022
  • Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" (1999-2019)
  • Nghiệm thu chuyên đề, sáng kiến cải tiến đợt 1 năm 2019
  • Nghiệm thu sáng kiến cải tiến cấp Bộ năm 2019
  • Họp xét thuyết minh các sản phẩm nghiên cứu khoa học năm 2019
  • Nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2019
  • Hội đồng khoa học Nhà trường nghiệm thu Sáng kiến cải tiến năm 2018
  • Thuyết minh đề tài, chuyên đề, sáng kiến cải tiến, giáo trình, tài liệu năm 2017
  • Lễ trao giấy chứng nhận chức danh Sỹ quan Chuyên môn - Kỹ thuật - Nghiệp vụ
  • Hội thi Sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện toàn quân năm 2016
Trang 1 trong 2 Đầu tiênTrước [1]2 Cuối

ỨNG DỤNG DÙNG CHUNG

Các ứng dụng thuộc Hệ thông thông tin tích hợp của Học viện      Giao ban trực tuyến
Thư điện tử nội bộ Học viện      Thư điện tử nội bộ
Cơ sở dữ liệu các văn bản, ...      Hệ thông tin chỉ đạo - điều hành
Danh sách các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của các đơn vị trong Học viện      CSDL văn bản, thủ tục hành chính
Phần mềm Báo cáo quân số qua mạng      Phần mềm Quản lý đào tạo
Phần mềm Nhập điểm cho các đối tượng đào tạo      Quản lý Trang bị CNTT
Phần mềm Quản lý Khoa học công nghệ: kê khai tải, lý lịch khoa học, ...      Giám sát mạng và ATTT
Phần mềm Quản lý các CSKT và năng lực các PTN      Thư viện điện tử