GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT QUÂN SỰ 1

          Trường Cao đẳng Kỹ thuật quân sự 1, tiền thân là Trường Tiến Bộ thành lập tháng 10 năm 1951. Ngày 25/11/1951, khai giảng khoá 1 đào tạo lái xe và thợ sửa chữa ô tô, tại Liễu Châu-Trung Quốc. Ngày 25/11 là ngày truyền thống của Nhà trường. Sự phát triển của Nhà trường là sự kế thừa truyền thống của Trường Tiến bộ, Trường Sơ cấp Dạy nghề, Tiểu đoàn 255, Trường đào tạo Lái xe, Trường Trung cấp Kỹ thuật Xe-Xăng, Trường Trung cấp Kỹ thuật Xe, Trường Sỹ quan Chỉ huy Kỹ thuật Ô tô, Trường Trung cấp Kỹ thuật Ô tô, Trường Trung học Kỹ thuật Xe máy và Trường Trung cấp Kỹ thuật Xe máy, Tr­ường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô, Trường trung cấp Kỹ thuật Quân khí. Lịch sử phát triển của Nhà trường gắn liền với những tháng năm hào hùng của dân tộc Việt Nam, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Nhà trường có chức năng nhiệm vụ là: Đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp kỹ thuật ngành quân khí (súng, pháo, khí tài, đạn dược), ngành xe - máy (ô tô, trạm nguồn điện), cơ khí, lái xe ô tô các hạng và chuyên ngành kỹ thuật khác khi được phân công; Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, nhân viên CMKT, nghiệp vụ; Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng khác khi được giao nhiệm vụ. Quá trình xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ của Nhà trường luôn khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải giáo dục cho bộ đội giữ gìn tốt vũ khí trang bị, tiết kiệm từng viên đạn, từng hạt gạo, không được để lãng phí”.

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và tr­ưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ Tr­ường Cao đẳng Kỹ thuật quân sự 1 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, v­ượt mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nư­ớc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đào tạo đ­­ược trên 180.000 nghìn cán bộ, nhân viên kỹ thuật ngành Xe – Máy (ô tô, trạm nguồn điện), ngành Quân khí (súng, pháo, khí tài, đạn dược), ngành cơ khí và lái xe ô tô các hạng, trong đó có 3.623 Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật ô tô, 1.745 Sĩ quan Kỹ thuật Vũ Khí-Đạn bậc cao đẳng; trên 50.000 nhân viên kỹ thuật trình độ cao đẳng, trung cấp; trên 20.000 thợ lành nghề và trên 100.000 lái xe quân sự; bổ túc, tập huấn nhân viên kỹ thuật ngành Xe – Máy, ngành Quân khí cho trên 10.000 đồng chí. Giúp Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Cămpuchia xây dựng các trường và đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ ngành Xe-Máy và ngành Quân khí.

         Với những thành tích xuất sắc trong hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Nhà trường được Đảng, Nhà n­ước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Năm 2005, đư­ợc phong tặng Danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực l­ượng vũ trang nhân dân”; 04 Huân ch­ương Quân công, 15 Huân chương Chiến công, 05 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị. Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Đại đội 13-Đại đội Nữ Lái xe Trường sơn của Nhà trường đư­ợc phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, nhiều cựu học viên của Nhà trường đã trở thành các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các doanh nhân giỏi của đất nước, hàng trăm tập thể và cá nhân được khen thưởng. 

      Từ Trường Tiến bộ đến Trường Cao đẳng Kỹ thuật quân sự 1 ngày nay là một chặng đường đầy khó khăn, gian khổ nhưng thật vẻ vang và rất đỗi tự hào. Nhà trường đã trở thành một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên nhân viên kỹ thuật ngành Xe – Máy, ngành Quân khí có uy tín của Quân đội và đất nước. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, giáo viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Nhà trường luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tô thắm truyền thống vẻ vang của Nhà trường Anh hùng./.